သန္းႂကြယ္ စကား ...


ရွာေဖြတဲ့ အခါမွာ....
"ဝင္ေငြတစ္ခုတည္း အေပၚမွာ မမွီခိုပါနဲ႕
ဒုတိယ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ရလာေအာင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံပါ"

သုံးစြဲတဲ့ ေနရာမွာ...
 "သင္ မလို အပ္တာေတြ ဝယ္မိရင္ သင္ လိုအပ္တာေတြ ေရာင္းရလိမ့္မယ္"

စုေဆာင္းတဲ့ ေနရာမွာ...
" သုံးလို႕ ပိုတာကို မစုပါနဲ႕
စုလို႕ ပိုတာကို သာ သုံးပါ "

စြန္႕စားတဲ့ အခါမွာ ...
"ေရအနက္ကို ေျခ ႏွစ္ဖက္ ခ်ျပီး မစမ္းမိပါေစနဲ႕"

ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ အခါမွာ...
"ၾကက္ဥေတြ အားလုံးကို ေတာင္းတစ္ေတာင္းတည္း စုမထည့္ထားမိပါေစနဲ႕"

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားတဲ့ေနရာမွာ ...
"႐ိုးသားမႈ ဆိုတာ အရမ္း တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ လက္ေဆာင္ပါ
ခပ္ေပါေပါ လူေတြ ဆီက ရဖို႕ သြား မေမွ်ာ္လင့္မိပါေစနဲ႕ "

 zinzae on gmail

zinzae on facebook
Share on Google Plus

About Zin Zae

♦ Active English စကားေျပာ သင္တန္း တည္ေထာင္သူ .... ( www.ActiveEnglishMyanmar.com ) ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ♦ Myanmar Midas Touch အမည္ျဖင့္ Social media marketing - ( Consulting and services ) လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူ ... ♦ လူငယ္မ်ား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္ ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ( www.sharingkozinzae.wordpress.com ) / www.facebook.com/myanmardream မွတဆင့္ မွ်ေဝေနသူ ... ♦ တစ္နည္း အားျဖင့္ " ၾကယ္ငါး ေကာက္ေနသူ " :) ♦ က်ြန္ေတာ္ဟာ ....အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဒီလို သနားစရာေကာင္းတဲ့ ၾကယ္ငါးေလးေတြကို.... သူတို႕ရွင္သန္ရာ ပင္လယ္ျပင္ထဲျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ပစ္ေပးေနတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကလြဲလို႕ .... ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ.... :) ( zinzae@gmail.com ) - 09 25000 5174

0 comments :

Post a Comment