လူတိုင္းဟာ ပါရမီရွင္ေတြပါ...


လူတိုင္းဟာ ပါရမီရွင္ေတြပါ...
ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ
ငါး တစ္ေကာင္ရဲ့ အရည္အခ်င္းကို
သစ္ပင္ ေပၚ တက္ႏိုင္လားဆိုတာနဲ႕
စဥ္းစား သတ္မွတ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့
တစ္သက္လုံး "ညံ့ ပ ကြာ " ဆိုတဲ့
ယုံၾကည္ခ်က္မ်ိဳးပဲ က်န္ေနရစ္မေပါ့...

Adapted by ကိုဇင္ေဇ
Active English on facebook

"Everyone is a genius.
But if you judge a fish on its ability to climb a tree,
it will live its whole life believing that it is stupid."
-A Eistein


Share on Google Plus

About Zin Zae

♦ Active English စကားေျပာ သင္တန္း တည္ေထာင္သူ .... ( www.ActiveEnglishMyanmar.com ) ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ♦ Myanmar Midas Touch အမည္ျဖင့္ Social media marketing - ( Consulting and services ) လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူ ... ♦ လူငယ္မ်ား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္ ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ( www.sharingkozinzae.wordpress.com ) / www.facebook.com/myanmardream မွတဆင့္ မွ်ေဝေနသူ ... ♦ တစ္နည္း အားျဖင့္ " ၾကယ္ငါး ေကာက္ေနသူ " :) ♦ က်ြန္ေတာ္ဟာ ....အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဒီလို သနားစရာေကာင္းတဲ့ ၾကယ္ငါးေလးေတြကို.... သူတို႕ရွင္သန္ရာ ပင္လယ္ျပင္ထဲျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ပစ္ေပးေနတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကလြဲလို႕ .... ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ.... :) ( zinzae@gmail.com ) - 09 25000 5174

0 comments :

Post a Comment