ေအာင္ျမင္မႉေတြရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ...


ေအာင္ျမင္မႉေတြရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ...

လူ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေအာင္ျမင္သူေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ
ေနာက္ဆုံး ရလာဒ္ ျဖစ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႉေတြကိုပဲ ျမင္ျပီး
က်န္တာ ဘာမွ ျမင္ေလ့ မရွိၾကဘူး ...
ေအာင္ျမင္သူေတြ လက္ရွိေနရာကို ေရာက္လာဖို႕
တစ္ေလွ်ာက္လုံး ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရတာေတြကို ျမင္ေလ့မရွိၾကဘူး...

Adapted by
ကိုဇင္ေဇ ( Blog)
Ref: Donald Trump (American Billionaire)

"Many people look at successful people & don't see anything but the end result. They don't see all the work that went into getting there."
Share on Google Plus

About Zin Zae

♦ Active English စကားေျပာ သင္တန္း တည္ေထာင္သူ .... ( www.ActiveEnglishMyanmar.com ) ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ♦ Myanmar Midas Touch အမည္ျဖင့္ Social media marketing - ( Consulting and services ) လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူ ... ♦ လူငယ္မ်ား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္ ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ( www.sharingkozinzae.wordpress.com ) / www.facebook.com/myanmardream မွတဆင့္ မွ်ေဝေနသူ ... ♦ တစ္နည္း အားျဖင့္ " ၾကယ္ငါး ေကာက္ေနသူ " :) ♦ က်ြန္ေတာ္ဟာ ....အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဒီလို သနားစရာေကာင္းတဲ့ ၾကယ္ငါးေလးေတြကို.... သူတို႕ရွင္သန္ရာ ပင္လယ္ျပင္ထဲျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ပစ္ေပးေနတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကလြဲလို႕ .... ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ.... :) ( zinzae@gmail.com ) - 09 25000 5174

0 comments :

Post a Comment