" Say, tell, talk , ask , reply , answer,speak " <<< အဲဒါေတြ ေရာေနလား ?

" Say, tell, talk , ask , reply , answer,speak " <<< အဲဒါေတြ ေရာေနလား ?
- အေျဖ ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္ဗ်ာTest your English ( 2 )

ေအာက္မွာ ေပးထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေလးကို
ဘယ္ျခမ္းနဲ႕ ညာျခမ္း တြဲၾကည့္ရေအာင္...
အမ်ားစု ေရာေႏွာေနတဲ့ အသုံးအႏွုန္းေလးမိႈ႕
ေလ့က်င့္ဖို႕ တင္ေပးလိုက္တာပါ....
( နံပါတ္ေလးေတြကို ပဲ တြဲေရးျပီး comment box မွာ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါဗ်ာ...
ဥပမာ ... 1(a) 2(c) , စသျဖင့္ေပါ့ ... )

ၾကိဳးစားၾကည့္ၾကပါဦး...


1. Say ---------(a). a letter
2. Answer ---------(b). someone to help you
3. Ask for .---------(c). Happy new year
4. Reply to ----------(d). the door
5. Tell -----------(e). a friend
6. Talk to -----------(f). someone a joke
7. Ask ------------(g). the bill
8. Speak ------------(h). English
9. tell ------------(i). me when you get there
10. Say -------------(j). "hate" in Japanese


ခ်က္ခ်င္းၾကီး အေျဖကို ေက်ာ္မၾကည့္ပဲ အရင္ ၾကိဳးစားေျဖၾကည့္ပါဦးဗ်ာ...
အေျဖက ဘယ္ အခ်ိန္ ၾကည့္ၾကည့္ ရပါတယ္ ...
......................................

အဆင္ေျပလားဗ် ...
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အားရလား ... ?
ဒါဆို ဂုဏ္ယူပါတယ္ဗ်ာ ...

အဆင္ သိပ္မေျပဘူးလား ၊ စိတ္မ႐ႈပ္ပါနဲ႕ဗ်ာ ...
ဒီလိုပဲ ေလ့လာ သြားတာေပါ့ ...
အဓိက က ေလ့လာခ်င္စိတ္ ရွိေနဖို႕ပါ..
အေျဖနဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေအာက္မွာ ေရးေပးထားပါတယ္ ...
ေလ့လာ ၾကည့္ပါ ..
( အသုံးအမ်ားဆုံး ၊ Elementary အဆင့္ ကို ေဖာ္ျပေပးထား တာ ျဖစ္လို႕
အျခား ျခြင္းခ်က္ေတြ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္ဗ်ာ ... )

အေျဖမွန္မ်ား

1 (c) Say Happy New Year
2 (d) Answer the door
3 (g) Ask for the bill
4 (a) Reply to a letter
5 (f) Tell someone a joke
6 (e) Talk to a friend
7 (b) Ask someone to help you
8 (h) Speak English
9 (i) Tell me when you get there
10 (j) Say "hate" in Japanese

....................
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

Say
1. Say ကို တစ္စုံ တစ္ေယာက္ရဲ့ စကားကို ျပန္ေျပာျပတဲ့ ေနရာေတြမွာ သုံးေလ့ရွိပါတယ္ ...
ဥပမာ -
He said that he wanted a drink.
He said " I wanted a drink. "

2. Say ကို ဘာသာစကားနဲ႕ ပတ္သတ္လို႕ ေမးျမန္းရာမွာသုံးပါတယ္...
How do you say "Hello" in Spanish ?

ေအာက္ပါ စကားလုံးေတြကိုေတာ့ Say နဲ႕ပဲ အျမဲတြဲေျပာေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...
( Say hello/goodbye , please / thank you ,
Happy birthday /Merry Christmas /Happy New Year / Congratulation )

......................
Tell
1. Tell ကို သုံးျပီဆိုရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေနာက္မွာ အေျပာခံရတဲ့
တစ္ေယာက္ေယာက္ ကို ကပ္ျပီး လိုက္ေပးရပါတယ္...
Say ကို သုံးျပီဆိုရင္ ေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္ ကို ကပ္ျပီး လိုက္ေပး စရာ မလိုပါဘူး ။
-He told me his name. (NOT>>>He said me his name.)

2. ေနရာ တစ္ခုကို ဘယ္လိုသြားမလဲ သိခ်င္ရင္ Tell ကို သုံးျပီးေမးေလ့ရွိပါတယ္...
Can you tell me where the bus station is, please? (NOT>>> Can you say me...?)

3. Tell ကို တျခား Wh-words ( when,how,why,where,...) စကားလုံးေတြနဲ႕ တြဲသုံးပါေသးတယ္...
-He told me how to send a fax.

.........................................
Ask
1. ေမးခြန္းေမးဖို႕ သုံးပါတယ္ ... (the way,the time, a question)
- Can I ask you a question ?
- My sister asked me where I was going.

2. တစ္စုံ တစ္ေယာက္ကို တစ္စုံ တစ္ခု လုပ္ေပးေစခ်င္လို႕ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါ
- I asked him to turn off his radio.

တစ္စုံ တစ္ေယာက္ဆီက တစ္ခုခု ကို ေတာင္းယူတဲ့ အခါေတြမွာ လည္း သုံးပါတယ္ ...
- She asked for the bill.

.................
Speak
Speak ကေတာ့ ဘာသာစကား နဲ႕ တြဲျပီး အသုံးမ်ားပါတယ္.
- Do you speak Chinese? (NOT>>>> Do you talk Chinese? )

Speak ကို တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာတဲ့ အေၾကာင္းေျပာခ်င္ရင္ေတာ့ 'with' နဲ႕ တြဲသုံးေပးပါ...
- Can I speak with Mr. Zin, please ?

......................................
Talk
Talk ကိုေတာ့ လူ တစ္ေယာက္ ၊ တစ္စု နဲ႕ စကားလကဆုံက်တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ သုံးေလ့ရွိပါတယ္..
( "to" နဲ႕ တြဲသုံးေပးပါ... )
- I like talking to you. ( I like having a conversation with you. )

Talk ကို အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း သုံးႏိုင္ပါတယ္...
"about" နဲ႕ တြဲသုံးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ )
- Can we talk about it later?
-I wanna talk about climate change.

................

Answer
Answer ကေတာ့ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖဆိုတဲ့ ေနရာမွာ သုံးတယ္ ဆိုတာ သိျပီးသားျဖစ္မွာပါ...
ဒါေပမယ့္ သူနဲ႕တြဲျပီး အသုံးမ်ားတဲ့ ... အသုံးက်တဲ့ စကားစုေလးေတြ မွတ္ထားပါဦး...

- Can you answer the phone? ( Can you pick up the phone ? )
ဖုန္း ကိုင္ေပးလို႕ ရမလား ?

- Can you answer the door ? ( Can you open the door to see who it is? )
ဘယ္သူလဲဆိုတာ ၾကည့္ဖို႕ တံခါးသြားဖြင့္ေပးလို႕ရမလား ?

...................

Reply
Reply ကေတာ့ စာျပန္တယ္ ၊ အေၾကာင္းျပန္တယ္ ေပါ့ ။
- I wrote a letter to him but he didn't reply. ( He didn't send me a letter back.)
( letters,faxes,e-mails)

.........................
ကဲ ဒီေလာက္ ဆို အထက္က အေျဖေတြ ဘယ္လို ရသလဲ...
ဒါေတြကို ဘယ္လို ဘယ္ေနရာမွာ သုံးရမလဲ ဆိုတာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေတာ့ သိသြားျပီေပါ့ဗ်ာ...
အြန္လိုင္းေပၚမွာဆိုေတာ့ ေျပာျပလို႕ပဲ ရပါတယ္..
ေလ့က်င့္ေပးလို႕ေတာ့ မရဘူးေပါ့...

ကိုယ္ပိုင္ဝါက်ေတြ တည္ေဆာက္ေလ့က်င့္ပါဗ်ာ...
" ေထာင္ခ်ႏိုင္မွ အပိုင္ရ " တဲ့ ။
အပိုင္ရေအာင္ ေထာင္ ခ် လိုက္က်ပါဗ်ာ ...

ဒီေလာက္နဲ႕ ပဲ တစ္ခန္းရပ္ပါရေစ ဦး
အားလုံး ေလ့လာရတာ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ။ေလးစားလွ်က္
ကိုဇင္ေဇ (Founder & Trainer @ ALS-Active English)
- 09 4311 5202
www.facebook.com/activelearningmyanmar

...............................
Test your English ( 1 ) ကို ဒီမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=479839992090845&set=a.479832368758274.1073741828.479830058758505&type=1&relevant_count=1

........................................


သင္တန္း မတက္ ျဖစ္ေသးရင္လည္း အေဝးကေန ေလ့လာလိုတယ္ဆိုရင္
ေအာက္မွာ ေလ့လာစရာေပးထားတာေတြ ရွိပါတယ္ ။
ေသခ်ာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေလ့လာသြားပါဗ်ာ ။
ေလးစားလွ်က္
:)
♦ English ဘာသာစကား ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို
အသစ္တင္တိုင္း Phone မွ တဆင့္ ဖတ္လိုပါက
ဒီ Apk ( Android application ) ေလးကို Download လုပ္ျပီး Install လုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္ ။

♦ Active English ( ကိုဇင္ေဇ ) မွ အခမဲ့ ျဖန္႕ခ်ီေပးထားေသာ
English ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ Ebooks မ်ား
( 1 ) English ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ( 1 )
http://www.mediafire.com/download/d05cc72e6kmk4th
( 2 ) English ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ( 2 )
http://www.mediafire.com/download/s97q4mnfq7bow4p
Share on Google Plus

About Zin Zae

♦ Active English စကားေျပာ သင္တန္း တည္ေထာင္သူ .... ( www.ActiveEnglishMyanmar.com ) ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ♦ Myanmar Midas Touch အမည္ျဖင့္ Social media marketing - ( Consulting and services ) လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူ ... ♦ လူငယ္မ်ား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္ ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ( www.sharingkozinzae.wordpress.com ) / www.facebook.com/myanmardream မွတဆင့္ မွ်ေဝေနသူ ... ♦ တစ္နည္း အားျဖင့္ " ၾကယ္ငါး ေကာက္ေနသူ " :) ♦ က်ြန္ေတာ္ဟာ ....အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဒီလို သနားစရာေကာင္းတဲ့ ၾကယ္ငါးေလးေတြကို.... သူတို႕ရွင္သန္ရာ ပင္လယ္ျပင္ထဲျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ပစ္ေပးေနတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကလြဲလို႕ .... ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ.... :) ( zinzae@gmail.com ) - 09 25000 5174

0 comments :

Post a Comment