Active English သင္တန္း အေၾကာင္းActive English (Interactive English Classes)

English ဘာသာ စကားကို ရင္းႏွီးတက္ႂကြစြြာ အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးသည့္ ပုံစံျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနပါျပီ ...

"English ဘာသာစကား ဟာ သင့္အတြက္ အရံအတားမဟုတ္ဘဲ
နင္းတက္သြားရမယ္႕ ေလွကား ျဖစ္ေစရပါမယ္ ..."


အေျခခံ မေကာင္းခဲ့၍ English ဘာသာစကားကို ေၾကာက္ေနသူမ်ား
၂ လ မွ ၆ လ အတြင္း မိမိကိုယ္ မိမိ ယုံၾကည္စြာ ေျပာဆိုေရးသားနိုင္္ရန္
သင္ၾကားေပးေနပါျပီ ...
Active English ရဲ့ မူအတိုင္း သင္ၾကားမႉ ပုံစံ ႏွင့္ မိမိ၏ တိုးတက္မႉ အေပၚ
စိတ္တိုင္းက် ေက်နပ္မႉ မရွိပါက *** ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွုန္း *** သင္တန္းေၾကး
ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမွာပါ...

 
“မိမိႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ သင္ၾကားပုံ ဟုတ္မဟုတ္
ေသခ်ာ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ ။
လက္ရွိတန္းခြဲမ်ား ၊ သင္ၾကားမႉ ရွင္းလင္းပြဲ မ်ားတြင္
ၾကိဳတင္တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္ ။”

"-စာနဲ႕ ေဝးသြားလို႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္...
-တျခား သင္တန္းေတြ တက္ဖူးေပမယ့္ အဆင္မေျပလို႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္...
-သိေပမယ့္ လက္ေတြ႕ တကယ္ အသုံးမခ်ႏိုင္လို႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္...
Active English ဟာ သင့္ကို အေကာင္းဆုံး အာမခံ ကူညီဖို႕ အဆင္သင့္ပါ"


"လစဥ္ က်င္းပေပးေလ့ရွိေသာ English ဘာသာစကား
အသုံးခ် အဆင့္ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစေရး
သင္ၾကားမႉ ရွင္းလင္းပြဲ မ်ားကို ၾကိဳတင္ စာရင္းသြင္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ "

တန္းခြဲသစ္ မ်ား လစဥ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျပီး
ၾကိဳတင္ အပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အထူးလက္ေဆာင္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိလို႕ အျမန္စုံစမ္း
ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ.."

Level 1- Beginner & Elementary Level
Level 2- Pre-intermediate Level
Level 3- Intermediate Level

ဒီ Level ၃ ခု မွာ "English for General Purposes" အေနနဲ႕ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး
ေန႕စဥ္သုံး ( Everyday English ) ၊ အေထြေထြ သုံး ( General English ) သာမက
စိတ္ဓာတ္ ျမႇင့္တင္ေရး နဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေစေရးအတြက္
"Motivation & Personal Development Program for Youth" မ်ားနဲ႕
အားျဖည့္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

- တန္းခြဲ တစ္ခုမွာ လူဦးေရ ၃၀ - ၄၀ ဝန္းက်င္ အထိပဲ လက္ခံပါတယ္ ။
- အသစ္ ဝင္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အေဟာင္းေတြနဲ႕ ေရာသင္တာမ်ိဳး

- Level မတူတဲ့ သင္တန္းသားေတြကို ၾကဳံသလို ေရာသင္တာမ်ိဳး
ကြၽန္ေတာ္တို႕ သင္တန္းမွာ လုံး၀မရွိပါဘူး ။

- သင္တန္းေၾကးကေတာ့ Level တစ္ခု ၅ ေသာင္းခြဲ က်ပ္ ျဖစ္ျပီး
Level ၃ ခု အဓိက ထား ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္ ...

- သင္တန္းခ်ိန္ေတြကေတာ့
Monday to Thursday >
( 9:00 to 11:00 AM ) / 

( 12:00 Noon - to - 2:00 PM ) 
( 2:00 PM - to - 3:30 PM ) 
( 4:00 PM - to - 5:30 PM )
( 6:30 - 8:00 PM )

Saturday & Sunday >
( 7:00 - 8:30 AM ) / 

( 9:00 - 11:30 AM )
( 11:30 AM - 2:00 PM )
( 2:00 - 3:30 PM ) / 

( 3:30 - 5:00 PM ) / 
( 5:00 - 6:30 PM ) / 
( 6:30 - 8:00 PM )

Active English သင္တန္းမွ အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ တန္းခြဲမ်ားကို သိရွိလိုပါက
 ေအာက္ပါ လိပ္စာနဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ ။
:)

ဆက္သြယ္ရန္ : 09 4311 5202 / 09 2522 74890 / 09 25000 5174 / 09 26100 8186
သင္တန္းလိပ္စာ : အမွတ္ ၂၈ / ၂၉-A ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ၁၆၇ လမ္း ၊
တာေမြၾကီး (ခ) ရပ္ကြက္ ၊  တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ။
( တာေမြ အဝိုင္းထိပ္ မွတ္တိုင္ / ေက်ာင္းေရွ႕ မွတ္တိုင္ တို႔တြင္ ဆင္းပါ ။ )


PS : 


***Special Classes ( Tailor-made English Classes & Job Ready Program )
- သင္တန္းသား တစ္ဦးခ်င္း (သို႕မဟုတ္) အဖြဲ႕လိုက္ သီးသန္႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္
Tailor-made English Classes မ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါတယ္ ...***Job Interview , Job Hunting & Job Ready Program
English စာနဲ႕ ေဝးေနျပီးမွ ရုတ္တရက္
-ႏိုင္ငံျခားသြားဖို႕ အခ်ိန္ နီးကပ္ေနသူေတြ
-အနီးကပ္ ကို ေယာင္ယမ္းမဟုတ္ပဲ စနစ္တက် ျပင္ဆင္သြားလိုသူေတြ အတြက္
Job Interviews & Job Ready Program မ်ားကိုလည္း
အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္ ...


Special Clases ေတြ Job Interview Class ေတြက 
သင္တန္းက ဆရာေတြ အခ်ိန္အဆင္ေျပမွသာ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါမယ္ ။

..................................................

Active Englishသင္တန္းမွာ English ဘာသာစကားသာမက ....

၁. လူငယ္မ်ား အတြက္ စိတ္ဓာတ္ ၊ အေတြးအေခၚ ႏွင့္
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေစမည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ၊
၂. အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ စီးပြါးေရး အခြင့္အလမ္း ရွာေဖြနည္း သင္ခန္းစာမ်ား ၊
၃. ထိေရာက္စြာ ေတြးေခၚၾကံေဆာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ား ကို
ေပါင္းစပ္ အားျဖည့္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ....

( လက္ေတြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ...
အသုံးခ်ေနေသာ နည္းစနစ္မ်ား ၊
ဗဟုသုတမ်ားကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ... )

ဘာသာစကားကို အသုံးခ် အမွီျပဳ၍ လက္ရွိထက္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္လိုသည့္
အလုပ္ခြင္မွ လူငယ္လူလတ္မ်ား ၊
ဘြဲဲ႕ရခါစ ၊ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေအာင္ျပီး ခါစ လူငယ္မ်ား ၊
ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အမွီလိုက္လိုေသာ ဖြင့္ထားေသာစိတ္ ရွိသည့္ လူၾကီးမ်ား
အတြက္ ရည္ရြယ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္...

သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ ALS ( Active Learning Society )
အသင္းဝင္ အခြင့္အေရးမ်ား ...???.... ကလည္း ေစာင့္ၾကိဳေနပါတယ္ဗ်ာ ...ေလးစားလွ်က္
ကိုဇင္ေဇ (Founder @ ALS-Active Learning Society-Active English)
09 4311 5202
 


 ------------------------------------------------------------------------------


Active English သင္တန္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး
ေမးျမန္းစုံစမ္းေလ့ရွိတာေလးေတြ
စုျပီး ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္ ။

၁။
တန္းခြဲ တစ္ခုမွာ လူဦးေရ ( ၃၀-၄၀ ) ဝန္းက်င္ ပဲ လက္ခံပါတယ္ ။

၂။
အသစ္ ဝင္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အေဟာင္းေတြနဲ႕
ေရာသင္တာမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တို႕ သင္တန္းမွာ လုံး၀ မရွိပါဘူး ။
( လူေဟာင္းေတြကိုသာ အားမရရင္
အသစ္တန္းမွာ တစ္ခါတစ္ေလ ဝင္တက္ ခြင့္ေပးတတ္ပါတယ္ ။ )

၃။
သင္တန္းကာလ ( တစ္ခု ) ျပီးတိုင္း
ေနာက္ Level ေတြ ရွိပါတယ္ ။
ဆက္တက္လို႕ရပါတယ္ ။
မတက္ျဖစ္ရင္ ဘယ္စာအုပ္ စာတမ္းေတြကို ဘယ္လို အသုံးျပဳျပီး
ဆက္လက္ ေလ့လာသြားပါလို႕ လမ္းညႊန္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။

တကယ္ ကြၽမ္းက်င္ခ်င္ရင္ ဘယ္ပညာရပ္မဆို
" နာရီ တစ္ေသာင္း " အခ်ိန္ေပးရတယ္လို႕
ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ ယုံၾကည္ပါတယ္ ။

လပိုင္းေလာက္ တက္မယ္ ။
ဟိုဟာျဖစ္မလား ? ဒီဟာ ျဖစ္မလား ေတြ
ဘုမသိ ဘမသိ ( ေမးသူရဲ့ အေနအထားကို မသိဘဲ )
ကြၽန္ေတာ္ ျပန္မေျဖခ်င္ပါဘူး ။
ေက်းဇူးျပဳ၍ လာမေမးပါနဲ႕ ။

၄။
သင္႐ိုးကို ခိုင္မာ ျပီး စနစ္က်ေအာင္
Cambridge University ရဲ့ Course ေတြကို ယူသုံးပါတယ္ ။
၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ကို ေတာ့...

> Cambridge သင္႐ိုးမွာ မပါတဲ့
ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ လိုအပ္မယ္ ထင္တာေလးေတြ ၊

> သင္တန္းရဲ့ အဓိက ဟန္ျဖစ္တဲ့
Personal Development , Motivation ,
Effective Thinking ကေန တဆင့္
English ဘာသာစကားေလ့လာျပီး ျဖစ္သြားေစမယ့္ သင္႐ိုးေတြ ...
ထပ္ျဖည့္ျပီး သင္ေပးပါတယ္ ။

၅။
လက္ရွိ စဖြင့္တဲ့ သင္တန္း တန္းခြဲ ေတြမွာ
သဒါၵ ကို အလြန္အမင္း ဦးစားေပးျပီး မသင္ပါဘူး ။
နားေထာင္ မႉ စြမ္းရည္ ၊ တံု႕ျပန္ႏိုင္မႉ စြမ္းရည္ ၊
ေတြးေခၚ မႈ စြမ္းရည္ ၊ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႉ စြမ္းရည္ေတြကို
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႕ အခ်ိန္ပိုေပးခ်င္လို႕ ျဖစ္ပါတယ္ ။

( တန္းခြဲတစ္ခုလုံးက သဒါၵ တအား အားနည္းတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့
လိုအပ္သေလာက္ ကို ညွိျပီး ျပန္သင္ေပးသြားပါတယ္ ။ )

တစ္ေယာက္ ၊ ၂ ေယာက္ ေလာက္ပဲ အားနည္း တာဆိုရင္ေတာ့
၁ ။ သူတို႕ပဲ သီးသန္႕ အခ်ိန္ပိုေခၚေပးပါတယ္ ။
( က်န္တဲ့လူေတြလည္း အဲဒီ အခ်ိန္မွာ တက္ခ်င္ရင္လာတက္လို႕ရပါတယ္ )
၂ ။ ဒီထက္ နိမ့္တဲ့ တန္းခြဲရွိေသးရင္ အတန္းေျပာင္းေပးပါတယ္ ။
ေငြေၾကး လုံး၀ ထပ္မံ ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါဘူး ။

တကယ္တမ္းေတာ့ ဇြဲေလး နည္းနည္းထည့္လိုက္ရင္
ေတာ္ရုံအားနည္းသူေတြေတာင္ လိုက္ႏိုင္ၾကပါတယ္ ။

၆။
သင္ၾကားေပးမႉ / မိမိတိုးတက္မႉ အေပၚ စိတ္တိုင္းမက်ရင္
တကယ္ ေငြျပန္အမ္းေပးပါတယ္ ။
( တစ္ပတ္ အတြင္း ဆို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွုန္းလုံး အမ္းေပးပါတယ္ )

၇။
စာၾကည့္တိုက္ ထားေပးထားပါတယ္ ။
စာအုပ္ေတြ ငွါးဖတ္လို႕ရပါတယ္ ။
ဘယ္စာအုပ္ေတြ ဖတ္သင့္ေၾကာင္းပါ
လမ္းညႊန္ေပးပါတယ္ ။

၈။
သင္တန္းျပီးဆုံးသြားေသာ္လည္
သင္တန္းသားေဟာင္းေတြဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႉ လမ္းခရီးမွာ
အခက္အခဲေတြ ရွိခဲ့ရင္ အျမဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အၾကံေပး ေပးပါတယ္ ။
သင္တန္းျပီးသြားလည္း English ဘာသာစကားေလ့လာမႉနဲ႕ အဆက္မျပတ္ေအာင္
အတတ္ႏိုင္ဆုံး Channel ေပါင္းစုံ ၊ Media ေပါင္းစုံသုံးျပီး
ဆက္သြယ္ ေပးထားပါတယ္ ။

ေနာက္ထပ္သိလိုတာ ရွိရင္လည္း ေမးႏိုင္ပါတယ္ ။

ေလးစားလွ်က္
ကိုဇင္ေဇ
( Founder & Trainer @ Active English )

ဆက္သြယ္ရန္ : 09 4311 5202 / 09 2522 74890 / 09 25000 5174 / 09 26100 8186
သင္တန္းလိပ္စာ : အမွတ္ ၂၈ / ၂၉-A ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ၁၆၇ လမ္း ၊
တာေမြၾကီး (ခ) ရပ္ကြက္ ၊  တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ။
( တာေမြ အဝိုင္းထိပ္ မွတ္တိုင္ / ေက်ာင္းေရွ႕ မွတ္တိုင္ တို႔တြင္ ဆင္းပါ ။ )
=======================

whttp://www.facebook.com/ActiveEnglishMyanmar
<<< သင္တန္း Page မွာ သင္ခန္းစာ အခ်ိဳ႕ ၾကိဳတင္ ေလ့လာလို႕ ရပါတယ္ ။
English ဘာသာစကား ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဆက္လက္ေလ့လာရန္
Like & ( Get Notification/Shows in newsfeeds )လုပ္ျပီး
အျမဲ ဖတ္ရွုနိုင္ပါျပီ ခင္ဗ်ာ ...


English Learning App for Myanmar


သင္တန္း မတက္ ျဖစ္ေသးရင္လည္း အေဝးကေန ေလ့လာလိုတယ္ဆိုရင္
ေအာက္မွာ ေလ့လာစရာေပးထားတာေတြ ရွိပါတယ္ ။
ေသခ်ာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေလ့လာသြားပါဗ်ာ ။
ေလးစားလွ်က္
:)

>>>
Active English ( MmEnglishLearning Page ) ရ ဲ့ Fans မ်ား ၊
English ဘာသာစကား ေလ့လာသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္
Android Application (Apk ) တစ္ခု ကို
ေအာက္ပါ link ကေန download လုပ္ျပီး တင္သမွ် စာေတြ ကို
မလြတ္တမ္းရယူဖတ္ရွုနိုင္ပါျပီခင္ဗ်ာ ...
https://sayazin.com/ebooks-and-mobile-apps

 <<< English ဘာသာစကားကို
ထိေတြ႕မႈ မျပတ္ေစဘဲ အျမဲ ေလ့လာလိုသူမ်ား အတြက္
Android App ကို ဒီ link ကေန download ရယူႏိုင္ပါတယ္ ။

 


♦ Active English ( ကိုဇင္ေဇ ) မွ အခမဲ့ ျဖန္႕ခ်ီေပးထားေသာ
English ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ Ebooks မ်ား
( 1 ) English ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ( 1 )
http://www.mediafire.com/download/d05cc72e6kmk4th
( 2 ) English ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ( 2 )
http://www.mediafire.com/download/s97q4mnfq7bow4p

================

1 comments :

  1. သင္တန္းအပ္ခ်င္ပါတယ္

    ReplyDelete